Regulamin 2017-09-07T15:52:26+02:00

Regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez need4sport Michał Żyliński z siedzibą przy Osiedle Leśne 4/2, 64-980 Trzcianka, Polska.

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w sklepie;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://powerbelts.pro/;

4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod https://powerbelts.pro/, za pośrednictwem którego klient może w szczególności składać zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w sklepie;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy need4sport Michał Żyliński a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę need4sport Michał Żyliński z siedzibą przy Osiedle Leśne 4/2, 64-980 Trzcianka. Numer NIP 7632054459, Numer REGON 367330859.

2. Do korzystania ze sklepu internetowego https://powerbelts.pro/ wymagany jest komputer, laptop, tablet lub smartfon z dowolnym systemem operacyjnym, przeglądarką stron internetowych, kartą graficzną i ekranem a także dostęp do Internetu.

3. Osoby korzystające ze strony https://powerbelts.pro/ nie mogą dostarczać ani rozpowszechniać za jej pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym.

4. Firma need4sport Michał Żyliński – właściciel Sklepu Internetowego https://powerbelts.pro/ – prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet. Wszelkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Informacja o cenie towaru podawana na stronie https://powerbelts.pro/ ma charakter wiążący od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail w której sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia.

6. Sprzedający realizuje zamówienia dostarczane na terytorium Polski oraz za granicą.

7. Dodatkowych informacji sprzedający udziela za pośrednictwem poczty elektronicznej: mail@powerbelts.pro.

II. Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji

1. Firma need4sport Michał Żyliński oświadcza, że bez zgody Klienta nie udostępnia podmiotom trzecim żadnych informacji dotyczących Klienta korzystającego z serwisu.

2. Klient dokonując rejestracji i zakupu w sklepie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

3. Dokładane są najwyższe starania do zabezpieczenia danych osobowych klientów Sklepu przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

4. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z bazy danych sklepu. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie wysłane na adres: mail@powerbelts.pro lub pocztą na adres: Os.Leśne 4/2, 64-980 Trzcianka.

III. Warunki sprzedaży

1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

2. Warunkiem przyspieszającym realizację zamówienia jest podanie aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail – do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub/i poprzez e-mail.

3. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. W przypadku, gdy Zamawiający chce otrzymać rachunek potwierdzający zakup powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

IV. Wysyłka

1. Zakupiony towar wysyłamy w ciągu 72 godzin od momentu zaksięgowania zapłaty na naszym koncie (uwzględniając, że wysyłka nie odbywa się w soboty, niedziele i święta),

2. Koszty przesyłki zawsze znajdują się na stronie z opisem towaru – w przypadku zakupu powyżej pięciu przedmiotów prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów przesyłki.

3. W przypadku znacznego opóźnienia w dostawie prosimy o kontakt w celu ustalenia, co jest przyczyną braku dostawy. W każdym przypadku staramy sie pomóc w ustaleniu gdzie znajduje sie przesyłka.

4. Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem poczty polskiej.

V. Płatności

1. Należność za zamówiony towar Kupujący może uregulować dokonując dokonując płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

VI. Reklamacje i zwroty

1. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zgodnie z art.2 ust.1, konsument ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty jego odebrania. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni. Zwrotowi wraz z towarem podlegają również produkty, które dołączone były do niego jako gratisy.

3. Po otrzymaniu przesyłki nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.

4. Sprzęt zmieniony w wyniku użytkowania wykraczającego poza zwykły zarząd nie podlega zwrotowi.

5. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres: need4sport Michał Żyliński, Osiedle Leśne 4/2, 64-980 Trzcianka.

6. nee4sport Michał Żyliński zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

7. need4sport Michał Żyliński nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy wynikające z używania produktów sklepu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie będzie możliwe, spór rozstrzygać będą właściwe polskie sądy powszechne.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach sklepu need4sport Michał Żyliński zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Facebook
YouTube
Instagram